Η αυτονομία λειτουργεί καλύτερα στην τάξη

Έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά γονιών που υποστηρίζουν την αυτονομία, γονιών που παρέχουν στα παιδιά τους ανεξαρτησία και έλεγχο  στον τρόπο που λειτουργούν είναι πιο ικανά να ολοκληρώσουν στόχους μόνα τους χωρίς την παρουσία των γονιών τους. Αντιθέτως, τα παιδιά γονιών που ελέγχουν και κατευθύνουν, που παρεμβαίνουν και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια της εργασίας και της αποδοτικότητας των παιδιών τους  τείνουν να εγκαταλείπουν  την προσπάθεια όταν αντιμετωπίζουν κάποια πρόκληση  ή αναστάτωση. Όταν βρεθούν στο σχολικό περιβάλλον, τα παιδιά των γονιών που είναι υπέρ της αυτονόμησης βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση καθώς η πρόκληση και η ματαίωση κατά τη διάρκεια της μάθησης, οι αποκαλούμενες επιθυμητές δυσκολίες, είναι από τους καλύτερους τρόπους να μετατραπούν οι φευγαλέες, βραχυπρόθεσμες αντιλήψεις σε μακροπρόθεσμη διαρκή μάθηση.

Οι γονείς πρέπει να βοηθούν τα παιδιά στο διάβασμα έχοντας επίγνωση του σκοπού των ποιοτικών εργασιών : να επιτευχθεί, δηλαδή, η απόκτηση δεξιοτήτων σε σχέση με το ακαδημαϊκό υλικό και να ενισχυθούν οι οργανωτικές ικανότητες.

Δυστυχώς, το είδος βοήθειας που αρκετοί γονείς προσφέρουν στα παιδιά τους υπονομεύει τους σκοπούς αυτούς. Δεν αναφερόμαστε στην αντιπαραγωγική βοήθεια κάποιων γονιών που λύνουν τα προβλήματα των μαθηματικών ή κάνουν τις εργασίες των παιδιών τους στη λογοτεχνία. Αναφερόμαστε στη συνήθεια κάποιων γονιών να διαχειρίζονται, να κατευθύνουν και να ελέγχουν το πότε, το πού και το πώς τα παιδιά τους θα καταπιαστούν με τις σχολικές τους εργασίες.

Οι γονείς προσφέρουν βοήθεια όταν δίνουν στα παιδιά τους τον χώρο και τον χρόνο να αντιμετωπίζουν τις ματαιώσεις, τις απογοητεύσεις και τις προκλήσεις μόνα τους. Και αν αυτά τα παιδιά εξαντλήσουν τις προσπάθειές τους κι έχουν ανάγκη τη βοήθεια των γονιών τους, αυτή μπορεί να έρθει με τη μορφή της επανακατεύθυνσης και της θετικής ενθάρρυνσης παρά με τη μορφή λύσεων και απαντήσεων.

Από την Jessica Lahey

Πηγή http://www.nytimes.com/roomfordebate/
Φωτογραφία : Nature lover by JON_CF on flickr

 

Μοιραστείτε το