Η διδασκαλία φιλοσοφίας σε παιδιά δημοτικού βελτιώνει τις μαθηματικές και γλωσσικές τους δεξιότητες.

Η διδασκαλία φιλοσοφίας  σε παιδιά δημοτικού μπορεί να βελτιώσει τις μαθηματικές και γλωσσικές τους ικανότητες σύμφωνα με μια πιλοτική έρευνα η οποία δίνει έμφαση στην αξία της εκπαίδευσης που ευνοεί την επιθυμία για μάθηση και τη δημιουργία διερευνητικής σκέψης.

Τα παιδιά που προέρχονταν από υποβαθμισμένα περιβάλλοντα ευνοήθηκαν περισσότερο από τις φιλοσοφικές διαμάχες-συζητήσεις γύρω από ζητήματα όπως η αλήθεια, η δικαιοσύνη και η γνώση, σύμφωνα με τα ευρήματα των ερευνητών του πανεπιστημίου του Durham .

Τα 3.159 παιδιά από 48 δημοτικά σχολεία που έλαβαν μέρος στη μελέτη είδαν τις επιδόσεις τους στα μαθηματικά και την ανάγνωση να βελτιώνονται μέσα σε 2 μήνες κατά μέσο όρο. Ωστόσο, τα οφέλη ήταν ακόμα πιο εμφανή σε παιδιά από μη ευνοημένα περιβάλλοντα. Οι αναγνωστικές τους δεξιότητες βελτιώθηκαν σε 4 μήνες, οι μαθηματικές σε 3 και η ικανότητες στη γραφή σε 2 μήνες.

Οι συνεντεύξεις των δασκάλων που αποτέλεσαν μέρος της έρευνας υπέδειξαν ότι το πρόγραμμα ενός χρόνου βελτίωσε, επίσης, ευρύτερες δεξιότητες, όπως η αυτοπεποίθηση, η υπομονή και η αυτοεκτίμηση.

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το πρόγραμμα (Philosophy for Children, το οποίο δημιουργήθηκε από την  Society for the Advancement of Philosophical Enquiry and Reflection in Education (SAPERE)) θα μπορούσε να αποτελέσει έναν αποτελεσματικό τρόπο βελτίωσης των επιδόσεων των μη ευνοημένων μαθητών και μαθητριών.

 

Η Φιλοσοφία για Παιδιά έχει ως στόχο να βοηθήσει τα παιδιά να αποκτήσουν την επιθυμία και τις ικανότητες να υποβάλλουν ερωτήματα, να διερευνούν, να χτίζουν επιχειρηματολογία και να συνεργάζονται. Για την πιλοτική έρευνα η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Education Endowment Foundation (EEF), οι δάσκαλοι έλαβαν επαγγελματική εκπαίδευση και στήριξη καθ’όλη τη διάρκεια του προγράμματος ώστε να φέρουν εις πέρας τις συνεδρίες και να προωθήσουν τη φιλοσοφική σκέψη στις μαθήτριες και τους μαθητές των 9 και 10 χρόνων.

 

Η Alexia Fox, δασκάλα στο  Hinde House School στο Sheffield, είπε: «Η Φιλοσοφία για Παιδιά διαφοροποίησε πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά μας αλληλεπιδρούν. Στην παιδική χαρά μιλάνε για τις διαφωνίες τους. Σέβονται τώρα τις διαφορετικές απόψεις. Στην τάξη οι ιδέες τους είναι πολύ πιο ανεπτυγμένες και είναι πολύ καλύτερα εξοπλισμένα ώστε να κατανοούν πώς σκέφτονται οι άλλοι και να αποδέχονται ότι οι απόψεις τους έχουν αξία. Το πρόγραμμα έχει τεράστια ακαδημαϊκή και κοινωνική αξία.»

Ο Stephen Gorard, καθηγητής στην παιδαγωγική σχολή του πανεπιστημίου του Durham και υπεύθυνος της έρευνας δήλωσε: «Τα ευρήματά μας υποδεικνύουν ότι αυτές οι φιλοσοφικές συνεδρίες έχουν αποτελέσματα στις επιδόσεις των παιδιών στα μαθηματικά, την ανάγνωση και πιθανότατα και τη γραφή. Το πιο σημαντικό, όμως. είναι ότι λειτουργούν πολύ καλά για τα παιδιά που είναι λιγότερο ευνοημένα. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό καθώς είμαστε αποφασισμένοι να βοηθήσουμε να αντιμετωπιστούν οι διακρίσεις και η ύπαρξη μειονεκτικών θέσεων στην εκπαίδευση.»

 

«Ευρήματα όπως αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά στο να κατανοήσουμε τι λειτουργεί καλά και τι όχι.»

 

Πηγή : http://www.independent.co.uk/
Φωτογραφία : dakine kane– philosophy on Flickr

Μοιραστείτε το