Η επιλόχειος κατάθλιψη εμφανίζεται συχνότερα 4 χρόνια μετά τον τοκετό

Η μητρική κατάθλιψη είναι πιο συχνή 4 χρόνια μετά τη γέννα απ’ ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια των πρώτων 12 μηνών, κυρίως σε γυναίκες που δεν αποκτούν δεύτερο παιδί μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια.

Η μελέτη που δημοσιεύτηκε online, ρίχνει περισσότερο φως στη διάρκεια του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο οι μητέρες βρίσκονται σε κίνδυνο εμφάνισης κατάθλιψης καθώς και στο κατά πόσο η απόκτηση ενός ή περισσότερων παιδιών αποτελεί σημαντικό παράγοντα.

H Hannah Woolhouse, Δόκτωρ Ψυχολογίας από το  Murdoch Children’s Research Institute και το Royal Children’s Hospital, Parkville, Victoria, Australia, και οι συνάδελφοί της διεξήγαγαν μια  έρευνα σε μια ομάδα γυναικών που γεννούσαν για πρώτη φορά και των οποίων ο τοκετός έλαβε χώρα σε 6 δημόσια νοσοκομεία στη Μελβούρνη της Αυστραλίας ανάμεσα στον Απρίλιο του 2003 και τον Δεκέμβριο του 2005.

Συνολικά 1507  γυναίκες συμμετείχαν στην έρευνα, με μια μέση εγκυμοσύνη 15 εβδομάδων κατά την περίοδο εγγραφής τους στην έρευνα. Η μέση ηλικία κατά τον τοκετό ήταν τα 30.9 έτη, με ένα εύρος από 18 ως 50 ετών. Οι περισσότερες γυναίκες ήταν γεννημένες στην Αυστραλία και ζούσαν με τον σύντροφό τους. Οι συγγραφείς συνέκριναν την ομάδα των γυναικών αυτών με τα περιγεννητικά δεδομένα όλων των γυναικών (τα οποία είχαν συλλεγεί για τυπικούς λόγους)  που ήταν άνω των 18, χωρίς προηγούμενο τοκετό και γέννησαν στα συγκεκριμένα νοσοκομεία την περίοδο που διεξαγόταν η έρευνα και βρήκαν ότι στην ομάδα που ερευνούσαν υπήρχαν λιγότερες γυναίκες ηλικίας 18-24 ετών και λιγότερες γυναίκες από το εξωτερικό.

Χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγια που χορηγήθηκαν ως σημείο αναφοράς  στους 3, 6, 12, 18, και 48 μήνες μετά τη γέννα, οι ερευνητές συγκέντρωσαν πληροφορίες για τα κοινωνιολογικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά, την σχεσιακή κατάσταση και το εισόδημα. Χρησιμοποίησαν την κλίμακα Edinburgh Postnatal Depression Scale (κλίμακα επιλόχειας κατάθλιψης του Εδιμβούργου) (EPDS), μια κλίμακα αυτοαναφοράς 10 ερωτήσεων, για να αναγνωρίσουν τις γυναίκες με συμπτώματα επιλόχειας κατάθλιψης και την  Composite Abuse Scale (Σύνθετη Κλίμακα Κακοποίησης) για να διακρίνουν πιθανή κακοποίηση από τον σύντροφο. Στην αξιολόγηση των 4 ετών οι ερευνητές χρησιμοποίησαν την Μελέτη Εκτίμησης και Παρακολούθησης Επικίνδυνης Εγκυμοσύνης για να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα στρεσογόνων γεγονότων και κοινωνικών ζητημάτων υγείας.

Η γέννηση  δεύτερου παιδιού μπορεί να μειώνει τον κίνδυνο

«Σύμφωνα με την ως τώρα γνώση μας, αυτή είναι η πρώτη μακροχρόνια έρευνα μητρικής ψυχικής υγείας που λαμβάνει υπόψη της τις επιπτώσεις της ύπαρξης επόμενων παιδιών και την επίδραση της φθοράς καθώς περνάει ο χρόνος» γράφουν οι ερευνητές.

Η διατήρηση της συμμετοχής των υποκειμένων στην έρευνα κυμάνθηκε από 88% ως 95% για την περίοδο των 18 μηνών και 1102 (83.4%) γυναίκες επέστρεψαν το ερωτηματολόγιο των 4 χρόνων. Αυτές που απάντησαν και τον τέταρτο χρόνο ήταν πιθανότερο να είναι μεγαλύτερες σε ηλικία και λιγότερο πιθανό να έχουν αναφέρει κακοποίηση από τον σύντροφό τους σε σχέση με τις γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα μόνο για 18 μήνες.

Αν και λιγότερο από 1% των γυναικών ανέφερε συμπτώματα κατάθλιψης σε κάθε φάση της έρευνας, σχεδόν το ένα τρίτο (31.4%) ανέφερε συμπτώματα κατάθλιψης τουλάχιστον μια φορά ανάμεσα στην πρώτη περίοδο της εγκυμοσύνης και τα τέσσερα έτη μετά τη γέννα σύμφωνα με τη βαθμολογία της κλίμακας EPDS (≥13). Ανάμεσα στις γυναίκες που ανέφεραν συμπτώματα κατά τη διάρκεια όλης της περιόδου της έρευνας 53.5% είχαν βαθμολογία 13 ή περισσότερο στην κλίμακα  EPDS μόνο σε μια περίπτωση, 20.1% είχαν βαθμολογία 13 ή περισσότερο δύο φορές, 11.5% 3 φορές και 14.9%, 4 ή περισσότερες φορές.

Η εμφάνιση καταθλιπτικών συμπτωμάτων ήταν υψηλότερη στα 4 έτη μετά τον τοκετό και χαμηλότερη στους 3 μήνες μετά τον τοκετό.

Από τις γυναίκες που ανέφεραν συμπτώματα 4 χρόνια μετά τον τοκετό, 59.5% είχαν αναφέρει επίσης συμπτώματα και νωρίτερα : 27.2% στην αρχή της εγκυμοσύνης και 48.1% τους πρώτους 12 μήνες μετά τη γέννα.

Ειδικότερα, οι γυναίκες που είχαν 1 παιδί κατά τη διάρκεια των 4 ετών της έρευνας ανέφεραν σχεδόν διπλάσιες φορές καταθλιπτικά συμπτώματα σε σχέση με τις γυναίκες με 2 ή περισσότερα παιδιά.

Στα 4 έτη μετά τον τοκετό 22.9% των γυναικών χωρίς δεύτερο παιδί ανέφερε καταθλιπτικά συμπτώματα ενώ 11.2% των γυναικών με δεύτερο ή περισσότερα παιδιά ανέφερε συμπτώματα.

Ο πιο ισχυρός προγνωστικός δείκτης καταθλιπτικών συμπτωμάτων στα 4 έτη ήταν η προηγούμενη αναφορά συμπτωμάτων αν και η κακοποίηση από τον σύντροφο κατά τη διάρκεια των 12 μηνών μετά τη γέννα ή κατά τη διάρκεια του έτους πριν το τέλος της τετραετούς έρευνας συνδέθηκε με 4 φορές αυξημένες πιθανότητες αναφοράς συμπτωμάτων στα 4 έτη.

Η περαιτέρω εξέταση είναι απαραίτητη

Οι ερευνητές καταλήγουν : «Σε μια περίοδο κατά την οποία δίνεται τόση προσοχή στην παρακολούθηση της υγείας των παιδιών, είναι απαραίτητο να δοθεί έμφαση στην υγεία της μητέρας, δεδομένης της στενής σύνδεσης ανάμεσα στην υγεία της μητέρας και του παιδιού.»

«Αυτή η έρευνα είναι από τις πρώτες που εξετάζουν τη μακροχρόνια συχνότητα εμφάνισης της κατάθλιψης στις γυναίκες 4 χρόνια μετά τον τοκετό» είπε η Jennifer F. Kawwass, MD, από το Department of Gynecology and Obstetrics στο Emory University School of Medicine in Atlanta, Georgia, στο Medscape Medical News. «Τα στοιχεία των ερευνών έχουν αποδείξει την ύπαρξη  ενός σημαντικά αυξημένου κινδύνου εμφάνισης κατάθλιψης κατά την επιλόχειο περίοδο αλλά δεν είχαν, μέχρι τώρα, εντοπίσει συμπτώματα κατάθλιψης πέρα από την περίοδο των 12 πρώτων μηνών»

Ένας περιορισμός της έρευνας, ωστόσο -η υποεκπροσώπηση των νεότερων γυναικών, των ανύπαντρων γυναικών και των γυναικών που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό και δεν μιλούν αγγλικά-μπορεί να μην επιτρέπει τη γενίκευση σε όλον τον πληθυσμό.

Γι αυτό τον λόγο είναι απαραίτητο να γίνουν και άλλες έρευνες. Παρ’όλα αυτά η συγκεκριμένη έρευνα μπορεί να αποτελέσει τη βάση για ενίσχυση της στήριξης που πρέπει να δίνεται στις μητέρες για περισσότερο χρόνο από τους 12 μήνες μετά τον τοκετό, όπως λέει η Dr Kawass.

Από τον Larry Hand


Πηγή : http://www.medscape.com/

BJOG.έκδοση online Abstract

Φωτογραφία : dans-les-yeux…-by-eliza-mougel-on-Flickr

Μοιραστείτε το