Μέσα σε μια μοντεσσοριανή τάξη

 

Ένα εξαιρετικό βίντεο για την εκπαιδευτική μέθοδο της Maria Montessori.

A peek inside a Montessori classroom

Μοιραστείτε το