εγκυμοσύνη ανά εβδομάδα

Πίνακας βάρους και μεγέθους εμβρύου

Ο πίνακας αυτός παρουσιάζει την εξέλιξη στο βάρος και στο μέγεθος του εμβρύου κατά την διάρκεια της κύησης.  Η μέτρηση αρχικά γίνεται από την κορυφή του κεφαλιού μέχρι τους γλουτούς, αφού τα άκρα είναι ακόμα κουλουριασμένα στο σώμα. Μετά την 20η εβδομάδα η μέτρηση γίνεται μέχρι την άκρη των ποδιών.

Εδώ μπορείτε να δείτε αναλυτικότερα τα στάδια ανάπτυξης του μωρού σας κατά την εγκυμοσύνη.

 

Εβδομάδα κύησης Μήκος (εκ) Βάρος (γραμ) (μέχρι τους γλουτούς)

Πίνακας βάρους και μεγέθους εμβρύου

8 εβδομάδες 1.6 εκ 1 γραμ.
9 εβδομάδες 2.3 εκ 2 γραμ.
10 εβδομάδες 3.1 εκ 4 γραμ.
11 εβδομάδες 4.1 εκ 7 γραμ.
12 εβδομάδες 5.4 εκ 14 γραμ.
13 εβδομάδες 7.4 εκ 23 γραμ.
14 εβδομάδες 8.7 εκ 43 γραμ.
15 εβδομάδες 10.1 εκ 70 γραμ.
16 εβδομάδες 11.6 εκ 100 γραμ.
17 εβδομάδες 13 εκ 140 γραμ.
18 εβδομάδες 14.2 εκ 190 γραμ.
19 εβδομάδες 15.3 εκ 240 γραμ.
20 εβδομάδες 16.4 εκ 300 γραμ.
(μέχρι τα πόδια)
20 εβδομάδες 25.6 εκ 300 γραμ.
21 εβδομάδες 26.7 εκ 360 γραμ.
22 εβδομάδες 27.8 εκ 430 γραμ.
23 εβδομάδες 28.9 εκ 501 γραμ.
24 εβδομάδες 30 εκ 600 γραμ.
25 εβδομάδες 34.6 εκ 660 γραμ.
26 εβδομάδες 35.6 εκ 760 γραμ.
27 εβδομάδες 36.6 εκ 875 γραμ.
28 εβδομάδες 37.6 εκ 1005 γραμ.
29 εβδομάδες 38.6 εκ 1153 γραμ.
30 εβδομάδες 39.9 εκ 1319 γραμ.
31 εβδομάδες 41.1 εκ 1502 γραμ.
32 εβδομάδες 42.4 εκ 1702 γραμ.
33 εβδομάδες 43.7 εκ 1918 γραμ.
34 εβδομάδες 45 εκ 2146 γραμ.
35 εβδομάδες 46.2 εκ 2383 γραμ.
36 εβδομάδες 47.4 εκ 2622 γραμ.
37 εβδομάδες 48.6 εκ 2859 γραμ.
38 εβδομάδες 49.8 εκ 3083 γραμ.
39 εβδομάδες 50.7 εκ 3288 γραμ.
40 εβδομάδες 51.2 εκ 3462 γραμ.
41 εβδομάδες 51.7 εκ 3597 γραμ.
42 εβδομάδες 51.5 εκ 3685 γραμ.

Πηγές:
Doublet PM, Benson CB, Nadel AS, et al: «Improved birth weight table for neonates developed from gestations dated by early ultrasonography.» Journal of Ultrasound Medicine. 16:241, 1997.
Hadlock FP, Shah YP, Kanon DJ, et al. «Fetal crown rump length: Reevaluation of relation to menstrual age with high resolution real-time US Radiology.» 182:501, 1992.
Usher R, McLean F. «Intrauterine growth of live-born Caucasian infants at sea level: Standards obtained from measurements in 7 dimensions of infants born between 25 and 44 εβδομάδες of gestation.» Pediatrics. v.74, 1969

Μοιραστείτε το