Τα σημάδια του σχολικού εκφοβισμού στον εγκέφαλο των μαθητών

Tα σημάδια του σχολικού εκφοβισμού δε σβήνονται, αντιθέτως, αποτυπώνονται στον εγκέφαλο του μαθητή/της μαθήτριας, σύμφωνα με μια νέα έρευνα που παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο της Society for Neuroscience.

Ερευνητές από το Children’s Hospital του  Los Angeles και το πανεπιστήμιο “Southern California Keck School of Medicine” παρακολούθησαν 83 υγιή παιδιά ηλικίας 9-14 ετών, χρησιμοποιώντας το Ερωτηματολόγιο Παιδικής Φιλίας ( Child Friendship Questionaire)—έναν δείκτη κοινωνικών σχέσεων και φυσικής ή κοινωνικής παρενόχλησης—καθώς και τομογραφίες που έδειχναν την ανάπτυξη διαφορετικών περιοχών των εγκεφάλων τους σε διαφορετικές ηλικίες.

«Πριν την ανάπτυξη των κοινωνικών δικτύων, οι νταήδες του σχολείου έμεναν στο σχολείο» δήλωσε η Alina Arakelian, βοηθός παιδιατρικών ερευνών στο Children’s Hospital και συν συγγραφέας της μελέτης. «Τώρα, μέσω των κοινωνικών δικτύων σε ακολουθούν παντού», γεγονός που μπορεί να εντείνει τη σοβαρότητα και τις επιπτώσεις του σχολικού εκφοβισμού.

Οι ερευνητές βρήκαν ότι οι μαθητές/μαθήτριες που ανέφεραν υψηλά επίπεδα παρενόχλησης από συμμαθητές στην ηλικία των 9 χρόνων παρουσίασαν σημαντικές διαφοροποιήσεις σε εγκεφαλικές δομές στην ηλικία των 14 χρόνων. Η αμυγδαλή, η οποία συνδέεται με την ικανότητα επεξεργασίας συναισθημάτων και με την αντίδραση στο στρες, ήταν μεγαλύτερη σε μέγεθος στα 14χρονα παιδιά που είχαν υποστεί εκφοβισμό ως παιδιά και μάλιστα στα αγόρια περισσότερο από ό,τι στα κορίτσια. Επιπλέον, οι έφηβοι που είχαν υπάρξει θύματα σχολικού εκφοβισμού ως παιδιά είχαν πιο λεπτoύς κροταφικούς και προμετωπιαίους φλοιούς, περιοχές σημαντικές για την επεξεργασία των πληροφοριών και τη ρύθμιση της συμπεριφοράς. Η λέπτυνση παρουσιάστηκε και στα δύο φύλα αλλά ήταν πιο έντονη στα κορίτσια.

Οι ερευνητές προγραμματίζουν να εμβαθύνουν σε αυτές τις διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα σε επόμενη μελέτη, όπως είπε η  Alina Arakelian, αλλά, έκανε μια υπόθεση σχετικά με τις διαφορετικές αντιδράσεις. «Πιθανώς, τα αγόρια επεξεργάζονται την παρενόχληση με διαφορετικό τρόπο από τα κορίτσια. Τα κορίτσια τείνουν να ενσωματώνουν την παρενόχληση και αυτό μπορεί να αλλάζει τον τρόπο που βλέπουν τον εαυτό τους σε σχέση με τους άλλους. Η μεγαλύτερη αύξηση της αμυγδαλής που παρατηρείται στα αγόρια, πιθανώς, αποτελεί δείγμα ταχύτερων αντιδράσεων απέναντι σε ό,τι γίνεται αντιληπτό ως απειλή».

Η μελέτη έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά νέων ερευνών που σχετίζονται με τις εγκεφαλικές αλλαγές που προκαλούνται από παλιότερο «τοξικό» στρες, όπως αυτό που προκύπτει από τη γονεϊκή αμέλεια ή την κακοποίηση. Ενώ το άγχος από τον σχολικό εκφοβισμό δεν αποτελεί τόσο σοβαρό τραύμα όπως π.χ ο θάνατος ενός γονέα, τα αποτελέσματα της έρευνας υποδεικνύουν ότι ακόμα και το πιο ήπιο άγχος μπορεί να προκαλέσει διαφοροποιήσεις στην ανάπτυξη  του εγκεφάλου ενός παιδιού οι οποίες εν συνεχεία επηρεάζουν τη μάθηση και τη συμπεριφορά στο σχολείο.

Η μελέτη δίνει ακόμα περισσότερες αποδείξεις για την ανάγκη κατανόησης από την πλευρά των εκπαιδευτικών του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού και της έγκαιρης και εύστοχης αντιμετώπισής του.


Πηγή : www.edweek.org
Sarah D. Sparks
Φωτογραφία : All-lined-up-Explored-and-dropped-by-Susana-Fernandez-on-Flickr

Μοιραστείτε το