ανδρική στειρότητα

Τι προκαλεί ανδρική στειρότητα. Μέρος δεύτερο

Στο πρώτο μέρος του άρθρου είδαμε τις ορμονικές διαταραχές που μπορούν να προκαλέσουν ανδρική στειρότητα. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται τα παθολογικά και ψυχολογικά προβλήματα που μπορούν να αποτελούν αιτίες ανδρικής στειρότητας.

Μοιραστείτε το