Η ανάληψη του μητρικού ρόλου. Άρθρο του παιδιάτρου και συμβούλου γαλουχίας Στέλιου Παπαβέντση.

Δεν γίνεσαι μητέρα όταν γεννάς, αλλά πολύ αργότερα όταν συνειδητοποιείς ότι μπορείς και εκπληρώνεις επαρκώς τις υποχρεώσεις σου απέναντι στον νέο άνθρωπο.
Ο ρόλος της μητρότητας και η σημασία της δημιουργίας ενός βοηθητικού περιβάλλοντος γύρω από τη νέα μητέρα. Άρθρο του Στέλιου Παπαβέντση

Μοιραστείτε το